Fyrkatspillets Dramaskole

Sideløbende med vore forestillinger har vi oprettet en dramaskole, hvor uddannede skuespillere fra landets teaterskoler underviser børn og unge fra 6 – 7 årsalderen og opefter. Voksne har også mulighed for at melde sig til undervisning. Ring og hør mere om Dramaskolen på tlf: 60136176 .

Dramaskolen er gratis for dem, der deltager aktivt som skuespillere i Amatørteatret. Andre er også meget velkomne mod betaling (kr. 300 for forårssæsonen, kr. 400 for både forårs- og efterårssæsonen). Beløbet skal betales ved tilmeldingen.

Fyrkatspillet har lokaler til dramaskoleundervisningen ovenover Biecentret med indgang fra Bies Have ad den røde dør.

2019:  6-7 alderen og opefter. Voksne har også mulighed for at melde sig til undervisning.

Dramaskolen er gratis for dem, der deltager aktivt som skuespillere i Fyrkatspillet.
Andre børn og unge er også velkomne mod betaling  (kr. 300 for forårssæsonen, eller  kr. 400 for både forårs- og efterårssæsonen.
Beløbet indbetales ved tilmeldingen. Kontakt michelle.fyrkat@gmail.com)

 

Fyrkatspillet har succes med undervisningen i spillets dramaskole med professionelle uddannede skuespillere som undervisere.

Mange bliver tiltrukket af teater-miljøet, og mange har desværre ingen fornemmelse af hvad arbejdet egentlig indebærer i tiden op til man skal stå på scenen foran publikum som skuespiller. I disse X-factor tider, søger mange opmærksomheden på scenen i den tro at man bare skal lære sine replikker udenad, vide hvor man skal gå og stå, og lade talentet klare resten. Mange søger ind på teaterskolerne, uden at have stået på en scene, overbeviste om de bare skal “opdages”.

Ved at deltage i et af spillene i Fyrkatspillene, finder man ud af at et talent ikke er en fast størrelse. Et lille talent kan arbejdes stort, og et stort talent kan mistes, hvis man ikke holder det ved lige og forvalter sin erfaring. Erfaringen bliver at der skal arbejdes uanset størrelsen af sit talent, der findes ingen smutveje.
Når man kommer med i en af produktionerne på Fyrkatspillet, opdager man pludselig at arbejdet med teater slet ikke er så selvcentreret som det kan opfattes udefra. Man indgår i en kollektiv kunstart, hvor samarbejdet er i højsæde. Man oplever vigtigheden af at være til stede, fordi der er andre der regner med det, stoler på det og har brug for det. Man lærer at docere og fokuserer sin indsats, være omstillingsparat, lyttende og ikke mindst opleve at ens egen dygtighed i højere grad afhænger af hvor arbejdsom og opmærksom man er, end af hvor talentfuld du er.

Hver forestilling er som produktion en lille komprimeret virksomhed i sig selv. Som sidegevinst får de medvirkende derfor nøje kendskab til vigtigheden af hver enkelt del af produktionsapparatet. De kan ikke gå på scenen uden nogle syr kostumerne, laver møblerne, sætter lyset. Der kommer ingen publikum hvis ikke der er nogle der tage sig af P.R, og ikke mindst, spillene bliver ikke til noget hvis der ikke er nogen der står i spidsen og tager ansvaret for foreningens ve og vel. Det giver de medvirkende en respekt for andres arbejde, og en bevidsthed om at opfatte sig selv som en del af en helhed, i stedet for at opleve sin egen indsats som et solo-projekt.

Jeg anser derfor et arbejde, som det de laver i Fyrkatspillene som meget væsentlig, ikke bare i forhold til at opdrage nye skuespiller talenter, men også som et enestående pædagogisk værktøj til at få unge mennesker til at blive nysgerrige på andre og respekter de sammenhænge de indgår i. Man får det igen som man putter i det. Desuden er det en god chance for at snuse til det ens drømme består af, så man blive langt bedre rustet til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til sit karriere-valg senere i livet.
Jeg vil foreslå at man udvider tilbuddet til de unge nye i form af et basis skuespiller-kursus. De der melder sig som medvirkende tilbydes et kursus med en professionel skuespiller, f.eks. et weekend-kursus, hvor det mest elementære ting en skuespiller har brug for gennemgås.

Venlig hilsen
Frank Gundersen
Tidligere instruktør for flere af Amatørteatrets Fyrkatspil.