Medlemmer

Vedtægter

Se vedtægterne her (pdf)…

Medlemskontingent 2020

Fyrkatspillet
For at være fuldgyldigt medlem af Amatørteateret Fyrkatspillet skal du betale et årligt kontingent på kr. 50,00.
Dette gøres lettest ved at indsætte beløbet på Fyrkatspillets konto i Jutlander Bank Hobro.
Indsæt 50,00 kr. på:
Konto 9336 – 3361 029 436.
Angiv blot dit navn som tekst.

Med venlig hilsen
Amatørteateret Fyrkatspillet

Michelle Møller Danum
Formand

Jette Lund Thaning
Kasserer